6 tháng 6, 2012

DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM NHẤT CÁC TRƯỜNG TRONG KHỐI ĐHQG ĐÃ CÓ THẺ TVTT

THÔNG BÁO
V/v nhận thẻ TVTT của sinh viên năm 1
Tất cá các bạn sinh viên năm nhất hiện đang theo học tại các trường trong khối ĐHQG TP.HCM có tên trong danh sách nhận thẻ vui lòng liên hệ Quầy Lưu hành - Thư viện Trung tâm (TVTT) để được nhận thẻ thư viện miễn phí. (Danhsachnhanthe)
Đối với những sinh viên (ĐHQG)  không có tên trong danh sách nhận thẻ và chưa từng được nhận thẻ của thư viện mà có nhu cầu sử dụng TVTT, vui lòng liên hệ cán bộ tại Quầy Lưu hành và nộp:
  • 1 bản sao CMND: Mặt sau có ghi Trường+Ngành học+MSSV+Số điện thoại (Nếu số CMND mờ, vui lòng ghi vào khoảng trống và ký tên bên cạnh
  • 1 hình 3x4: Mặt sau có ghi Họ tên+MSSV+Ngày tháng năm sinh
Trân trọng,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate