12 tháng 6, 2012

Thông báo V/v ngưng phục vụ hè


 THÔNG BÁO
 V/v Ngưng phục vụ độc giả
Từ ngày 20/6/2012 đến 04/9/2012 Thư viện Trung tâm sẽ ngưng phục vụ độc giả để:
Ø     Phục vụ công tác Tuyển sinh năm 2012
Ø     Xử lý nghiệp vụ
Mở cửa phục vụ năm học mới từ 05/9/2012
Chúc các bạn một mùa hè vui tươi, hạnh phúc!                                                       
THÔNG BÁO
V/v Trả sách
-                                  Độc giả đã mượn sách của Thư viện Trung tâm (TVTT) vui lòng trả sách trước ngày 20/6/2012 hoặc từ 18/7/2012.
Lưu ý:
-                                  Trong thời gian nghỉ tuyển sinh từ 20/6/2012 đến 17/7/2012, TVTT không nhận trả sách. Mọi trường hợp thất lạc sách trong khoảng thời gian trên, độc giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
-                                  Từ 18/7/2012 TVTT sẽ tiếp tục nhận trả sách và hỗ trợ độc giả qua điện thoại và email.

                                                 THƯ VIỆN TRUNG TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate