20 tháng 5, 2013

Thông báo

THÔNG BÁO
V/v Phục vụ Bộ sách điện tử ITPro
 
Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập miễn phí bộ sách điện tử ITPro từ nhà xuất bản Books24x7.
Đây là bộ sách có giá trị học thuật cao, cho phép truy cập tới hàng ngàn đầu sách khác nhau liên quan tới các lĩnh vực công nghệ thông tin từ năm 2002 đến nay.
  • Thời gian sử dụng: từ 15/5/2013 đến 30/01/2014
  • Cách thức truy cập sử dụng bộ sách điện tử ITPro ™:

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:
·        Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
·        Điện thoại: (84-8) 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
·        Email: phucvu@vnuhcm.edu.vn  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate