31 tháng 5, 2012

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý thư viện đại học

Từ này 21-23/5/2012, tại Thư viện Trung tâm đã diễn ra buổi hội thảo "Tập huấn nâng cao năng lực quản lý thư viện đại học" và đã thu hút đông đảo các nhà quản lý thư viện tại miền Nam.
Hội thảo đã diễn ra rất sôi nổi và mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho nhà quản lý thư viện, góp phần phát triển sự nghiệp thư viện đại học nói riêng và thư viện trong cả nước nói chung.
Dưới đây là một số hình ảnh tại đại hội: link

Translate