18 tháng 6, 2014

DỊCH VỤ MƯỢN LIÊN THƯ VIỆN
 
Độc giả là cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHQG-HCM có thể đặt mượn tài liệu của bất kỳ thư viện nào trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.

Cách sử dụng dịch vụ

Quy định
 • Số lượng tài liệu và thời gian được mượn/lần:
Số lượng tài liệu
(cuốn)
Số ngày
Gia hạn
Số lần
Số ngày/lần
3
14
 
1
 
7


 • Cách gia hạn tài liệu: qua email hoặc trực tiếp qua điện thoại
 • Thời gian chậm nhất đáp ứng yêu cầu mượn: 3 ngày kể từ ngày đặt mượn
Mức phí
 • Phí dịch vụ: 20.000/lần mượn.
 • Trong trường hợp người mượn trả sách trễ hạn, làm mất hoặc gây hư hỏng tài liệu, mức phí bồi thường được quy định như sau:
  • Quá hạn:  2.000đ/cuốn/ngày.
  • Mất tài liệu: bồi thường theo giá bìa của sách cộng tiền xử lý kỹ thuật 100.000đ/cuốn.
  • Tài liệu bị hư hỏng:  người mượn phải đền bù tùy theo mức độ hư hỏng của tài lieu.
  Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, bạn đọc liên hệ theo địa chỉ sau:

STT
ĐƠN VỊ
HỌ TÊN
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
1.
Thư viện
Trung tâm
Nguyễn Thị Dung (84-8) 3724 3181 ext 2930 dungnguyen@vnuhcm.edu.vn
hoặc  phucvu@vnuhcm.edu.vn
2.
TVĐH Khoa học
Tự nhiên
Hoàng Thị Liễu (84-8) 3839 7722 htlieu@hcmus.edu.vn
3.
TVĐH Bách Khoa Thái Thị Ánh Tuyết (84-8) 3864 7256  ext 4250 ttatuyet@hcmut.edu.vn
4.
TVĐH KHXH&NV Trương Thị Ngọc (84-8) 3829 3828 ext 125 truongthingoc@hcmussh.edu.vn
5.
TVĐH Kinh tế-Luật Phạm Hồng Tuấn (84-8)  3724.4555 ext 6425 tuanph@uel.edu.vn
6.
TVĐH Quốc tế Thái Ngọc Bảo Trân - (84-8) 22113972 hoặc
(84-8) 3724 4270 ext 3241
tnbtran@hcmiu.edu.vn
7.
TVĐH Công nghệ Thông tin Nguyễn Thị Lan Sa (84-8) 3725 1993 ext 128 santl@uit.edu.vn

Translate