1 tháng 3, 2013

Thông báo

THÔNG BÁO
Theo lịch phục vụ hằng năm, Thư viện Trung tâm sẽ không phục vụ độc giả vào ngày 08/03/2013 (thứ Sáu) để họp định kỳ.
Trân trọng.

Translate