7 tháng 1, 2014

THÔNG BÁO V/v Sử dụng CSDL Ebook tiếng Việt


THÔNG BÁO
V/v Sử dụng CSDL Ebook tiếng Việt
 

Hiện nay, Thư viện Trung tâm được truy cập sử dụng CSDL Ebook tiếng Việt của nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM với 990 nhan đề sách điện tử, bao gồm: sách giáo khoa, giáo trình, từ điển về các lĩnh vực:
ü  Khoa học tự nhiên

ü  Khoa học Xã hội & Nhân văn

ü  Khoa học kỹ thuật

ü  Khoa học máy tính
Ngoài sách điện tử của nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, bạn đọc của ĐHQG-HCM còn có thể truy cập sách điện tử tiếng Việt toàn văn của các nhà xuất bản: Đại học Huế, Kinh tế Quốc dân; nhà sách Quang Minh và trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
Thời gian sử dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2018

Truy cập sử dụng CSDL theo hai cách:                              

1. Tại các máy tính trong hệ thống mạng của ĐHQG-HCM;

2. Tại bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet nếu đã được TVTT cấp mã số truy cập (Username và Password)


Translate