8 tháng 12, 2016

Thông báo về việc nhận lại giấy tờ để quên tại TVTT


Thân chào các bạn,
TVTT đang giữ một số giấy tờ độc giả để quên trong quá trình sử dụng TVTT. Các bạn có tên trong danh sách vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để nhận lại giấy tờ:
-  Quầy Lưu hành - TVTT (Trụ sở chính)
- Thời gian: Thứ 2-7 hàng tuần (8h-17h45')
- SĐT: (84.8) 37242181 ext. 2935

DANH SÁCH GIẤY TỜ ĐỘC GIẢ ĐỂ QUÊN TẠI TVTT
STT
Họ & Tên
Giới Tính
     Mã số SV/TV/CMND
Loại giấy tở để quên
1
Bùi Thị Mỹ Giác
Nữ
024669550
CMND
2
Nguyễn Thành Hiếu
Nam
025117647
CMND
3
Bùi Thanh Long
Nam
025469247
CMND
4
Huỳnh Thanh Phong
Nam
025998650
CMND
5
Bùi Thị Thu Hiền
Nữ
164304419
CMND
6
Hà Huy Tạo
Nam
183385142
CMND
7
Nguyễn Văn Quý
Nam
187144937
CMND
8
Trần DĐình Minh Trí
Nam
191798703
CMND
9
Nguyễn Văn Hải
Nam
194474965
CMND
10
Nguyễn Trung Kiên
Nam
201726115
CMND
11
Ngô Thành Công
Nam
225477009
CMND
12
Vũ Quỳnh Mai
Nữ
230868137
CMND
13
Trần Thị Thiện Tâm
Nữ
241180578
CMND
14
Đặng Thị Thùy Nga
Nữ
241282253
CMND
15
Lê Thị Hạnh Xuân
Nữ
241350045
CMND
16
Phan Đỗ Đông Giang
Nam
250763707
CMND
17
Phạm Thị Xuân Đài
Nữ
251222523
CMND
18
Phan Đình Thi
Nam
261109273
CMND
19
Vũ Nguyễn Thiên Hương
Nữ
272178092
CMND
20
Đoàn Phúc Tú
Nam
273390124
CMND
21
Lê Ngọc Hiếu
Nam
285467791
CMND
22
Đỗ Thị Hồng Thắm
Nữ
291075586
CMND
23
Nguyễn Ngọc Hiền
Nam`
341899330
CMND
24
Lê Quốc Dũng
Nam
365975066
CMND
25
Huỳnh Thanh Phong
Nam

Thẻ Học Sinh
26
Bùi Hà Long
Nam
15B02P501S28
Thẻ KTX
27
Ngô Vũ Chiêu Ly
Nữ
1513101
Thẻ Sinh Viên
28
Bùi Công Luân
Nam
135272060
Thẻ Sinh Viên
29
Nguyễn Ông Khoa
Nam
11121321336
Thẻ TVTT
30
Phan Thảo Nguyên
Nữ
00000000985
Thẻ TVTT
31
Nguyễn Thị Mỹ Anh
Nữ
00000001188
Thẻ TVTT
32
Đinh Thị Tố Quyên
Nữ
00000001199
Thẻ TVTT
33
Nguyễn Việt Dũng
Nam
00000001746
Thẻ TVTT
34
Lý Anh Bảo
Nam
00000001906
Thẻ TVTT
35
Hàn Văn Thuận
Nam
00000001909
Thẻ TVTT
36
Hồng Vũ Tuấn Cường
Nam
00000001924
Thẻ TVTT
37
Nguyễn Thị Thuyên
Nữ
00000001936
Thẻ TVTT
38
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nữ
00000001937
Thẻ TVTT
39
Nguyễn Thị Phương Nam
Nữ
00000001961
Thẻ TVTT
40
Phan Thanh Hiển
Nam
00000001962
Thẻ TVTT
41
Võ Hoài Thương
Nữ
00000001967
Thẻ TVTT
42
Trần Thị Thanh Trà
Nữ
00000001970
Thẻ TVTT
43
Phan Sang
Nam
01381312483
Thẻ TVTT
44
Nguyễn Đăng Khoa
Nam
01381412248
Thẻ TVTT
45
Vi Thị Thu
Nữ
01401313717
Thẻ TVTT
46
Phạm Minh Tấn
Nam
01421314373
Thẻ TVTT
47
Trần Minh Trung
Nam
01421414390
Thẻ TVTT
48
Nguyễn Tuấn Khải
Nam
01441315205
Thẻ TVTT
49
Lê Ng Linh Phương
Nữ
01441315388
Thẻ TVTT
50
Đỗ Minh Trí
Nam
01441518239
Thẻ TVTT
51
Huỳnh Thị Thu Huyền
Nữ
01481317106
Thẻ TVTT
52
Trần Duy Luân
Nam
01481417169
Thẻ TVTT
53
Nguyễn Thị Xuân Nguyên
Nữ
01501419196
Thẻ TVTT
54
Nguyễn Thị Xuân Nguyên
Nữ
01501419196
Thẻ TVTT
55
Tô Thị Hồng Phúc
Nữ
01501519156
Thẻ TVTT
56
Nguyễn Hoàng Thoại
Nữ
03201310192
Thẻ TVTT
57
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nữ
03421390209
Thẻ TVTT
58
Nguyễn Thị Hương
Nữ
03441320104
Thẻ TVTT
59
Nguyễn Thị Trúc Tâm
Nữ
03441320148
Thẻ TVTT
60
Thân Thị Diễm Thúy
Nữ
03501440084
Thẻ TVTT
61
Nguyễn Văn Quế Lâm
Nữ
03541360068
Thẻ TVTT
62
Nguyễn Thị Như Ngọc
Nữ
03541560090
Thẻ TVTT
63
Nguyễn Linh Phượng
Nữ
03541560122
Thẻ TVTT
64
Phạm Đăng Minh Nhựt
Nam
05021302845
Thẻ TVTT
65
Nguyễn Văn Quí
Nam
05021303243
Thẻ TVTT
66
Nguyễn Hoàng Thạch
Nam
05021513096
Thẻ TVTT
67
Nguyễn Thành Đạt
Nam
05031300800
Thẻ TVTT
68
Bùi Huy Anh
Nam
05041300041
Thẻ TVTT
69
Lã Ngọc Quang
Nam
0505130544
Thẻ TVTT
70
Nguyễn Thị Huệ Trang
Nữ
05081513572
Thẻ TVTT
71
Hồ Thị Hạnh Quyên
Nữ
05101303275
Thẻ TVTT
72
Nguyễn Hùng Sang
Nam
05909110171
Thẻ TVTT
73
Trần Thị Hằng Nga
Nữ
08001320534
Thẻ TVTT
74
Nguyễn Đức Thành
Nam
08001320783
Thẻ TVTT
75
Trần Hữu Tiến
Nam
08001321072
Thẻ TVTT
76
Phạm Văn Linh
Nam
08001420469
Thẻ TVTT
77
Chu Hoàng Thái
Nam
08001420813
Thẻ TVTT
78
Trương Thị Bích Hồng
Nữ
09944032004
Thẻ TVTT
79
Phạm Lê Minh Tú
Nữ
11061510076
Thẻ TVTT
80
Hoàng Thùy Trang
Nữ
11101361792
Thẻ TVTT
81
Phan Dương Tấn
Nam
11121311246
Thẻ TVTT
83
Đỗ Triệu Anh Kiệt
Nam
11121421670
Thẻ TVTT
84
Phan Thị Thanh Hoa
Nữ
11121431793
Thẻ TVTT
85
Siu H' Oen
Nữ
11121431836
Thẻ TVTT
86
Bùi Quốc Hữu
Nam
11121511152
Thẻ TVTT
87
Đoàn Minh Trí
Nam
11121521340
Thẻ TVTT
88
Cao Vũ Hoài Thương
Nữ
11121531422
Thẻ TVTT
89
Nguyễn Toàn Kỳ Mỹ
Nữ
11161370828
Thẻ TVTT
90
Trần Như Thảo
Nữ
11191381012
Thẻ TVTT
91
Phan Duy Khang
Nam
11201391073
Thẻ TVTT
92
Lê nguyễn Danh Khoa
Nam
11902011304
Thẻ TVTT
93
Đoàn Công Tiến
Nam
25312114320
Thẻ TVTT
Translate