16 tháng 10, 2012

Thông báo nhận thẻ (cập nhật đợt 2)THÔNG BÁO

V/v sinh viên năm 1 ĐH Bách Khoa nhận thẻ TVTT

Các bạn sinh viên năm 1 ĐH Bách khoa có tên trong danh sách nhận thẻ (file đính kèm) vui lòng liên hệ Cán bộ thư viện tại Quầy Lưu hành - TVTT để làm thủ tục nhận thẻ.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tại địa chỉ:

  • SĐT: (84-8) 37242161 - 2935

  • Email: Phucvu@vnuhcm.edu.vn

  • Yahoo: Banthongtintvtt@yahoo.com

Trân trọng,  

5 tháng 10, 2012

Thông báo nhận thẻ

THÔNG BÁO

V/v sinh viên năm 1 ĐH Bách Khoa nhận thẻ TVTT

Các bạn sinh viên năm 1 ĐH Bách khoa có tên trong danh sách nhận thẻ (file đính kèm) vui lòng liên hệ Cán bộ thư viện tại Quầy Lưu hành - TVTT để làm thủ tục nhận thẻ.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tại địa chỉ:

  • SĐT: (84-8) 37242161 - 2935

  • Email: Phucvu@vnuhcm.edu.vn

  • Yahoo: Banthongtintvtt@yahoo.com

Trân trọng, 

Translate