25 tháng 2, 2014

Thông báo V/v đăng ký Phòng họp nhóm trực tuyến

THÔNG BÁO
V/v Đăng ký Phòng họp nhóm trực tuyến
 
Hiện tại, chức năng đặt phòng họp nhóm trực tuyến trên website Thư viện Trung tâm đã được triển khai. Khi đăng ký phòng họp nhóm, các bạn vui lòng đăng ký trước trên website thư viện, sau đó liên hệ trực tiếp với cán bộ thư viện tại Quầy Lưu hành để làm thủ tục nhận phòng.

Cách thức đăng ký phòng họp nhóm:
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate