5 tháng 3, 2014

Giới thiệu sách về phụ nữ

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08-3-2014
 
Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả của đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Trước đây do trọng nam khinh nữ, nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất hàng thế kỷ. Lịch sử đấu tranh mới chỉ bắt đầu từ Thời cổ Hy Lạp, Lysistrata cuộc tranh đấu chống lại nam giới để chấm dứt chiến tranh.
Năm 1977, Liên Hiệp Quốc quyết định mời các nước dành một ngày để nói lên quyền lợi của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Và ngày 8 tháng 3 được chọn để trở thành ngày lễ chung cho nhiều quốc gia trên thế giới.
Các bạn hiểu gì về người phụ nữ? Hiểu được những người mẹ, người chị, người em, người bạn đáng mến đang sống bên cạnh mình? Hãy dành thời gian đọc những cuốn sách đang được lưu trữ tại Thư viện Trung tâm nhé:

STT
NHAN ĐỀ
KHPL
VỊ TRÍ
1
920.7209597 N5769N 2011
Kho sách tầng 3
2
895.922802 H6788K 2006
Kho sách tầng 3
3
928.95922 P577N 2007
Kho sách tầng 3
4
305.4 H987D 2002
Kho sách tầng 2
5
305.409597 P577N 2011
Kho sách tầng 2
6
305.409597 L4331T 2010
Kho sách tầng 2
7
306.8509597 L4331T 2004
Kho sách tầng 2
8
928.95922 C564M 2004
Kho sách tầng 3
9
305.42 D928M 2004
Kho sách tầng 2
10
155.633 L243A 2005
Kho sách tầng 2
11
305.4209597 L4331P 2005
Kho sách tầng 2
12
616.98 T3672L 2005
Kho sách tầng 3
13
306.88082 N5764S 2005
Kho sách tầng 3
14
808.83 H3611G 2006
Kho sách tầng 3
15
920 N5764T 1996
Kho sách tham khảo
16
923 N5764C 2006
Kho sách tầng 2
17
646.7 T7721N 2008
Kho sách tầng 3
18
158 P577D 2007
Kho sách tầng 2
19
646.7 N5764M 2007
Kho sách tầng 3
20
153.98082 M1113V 2011
Kho sách tầng 2
21
155.633 P534A 2006
Kho sách tầng 2
22
920.00825957 T871N 2008
Kho sách tầng 3
23
340.09597 C118Q 2006
Kho sách tầng 2
24
808.83 C5451N 2006
Kho sách tầng 3
25
370.82 P577N 2012
Kho sách tầng 2
26
613.0424 P577N 2010
Kho sách tầng 3
27
305.4 H987D 2002
Kho sách tầng 2
28
362.8292092 S719 2008
Kho sách tầng 2
29
646.7 M865J 2008
Kho sách tầng 3
30
613 S883M 2002
Kho sách tham khảo
31
613 S883M 2002
Kho sách tham khảo
32
920.0082 T7721T 2007
Kho sách tham khảo
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate