1 tháng 4, 2014

Thông báo v/v Sử dụng CSDL CREDO REFERENCE

THÔNG BÁO
V/v Sử dụng CSDL CREDO REFERENCE

Hiện nay, Thư viện Trung tâm được truy cập sử dụng CSDL Credo Reference, một cơ sở dữ liệu cung cấp các tài liệu tham khảo trực tuyến như từ điển, bách khoa toàn thư, amanach, hình ảnh, bản đồ tư duy thuộc tất cả các  chủ đề: Nghệ thuật, Kinh doanh, Thực phẩm và đồ uống, Địa lý, Lịch sử, Ngôn ngữ, Luật, Văn học, Y học, Âm nhạc, Triết học, Tâm lý học, Tôn giáo, Khoa học, Khoa học Xã hội, Công nghệ,…
Thời gian sử dụng từ 01/03/2014 đến 31/08/2014
Truy cập sử dụng CSDL theo hai cách:                              
1. Tại các máy tính trong hệ thống mạng của ĐHQG-HCM;
2. Tại bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet nếu đã được TVTT cấp mã số truy cập (Username và Password)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate