24 tháng 5, 2013

Thông báo CSDL mới

THÔNG BÁO
V/v Phục vụ CSDL Britannica Online Academic Edition
 
Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập dùng thử CSDL Britanica Online Academic Edition do công ty Encyclopedia Britannica biên soạn và xuất bản.
Đây là CSDL bách khoa toàn thư có giá trị học thuật cao, cho phép truy cập tới toàn văn tất cả các bài viết từ nhiều bách khoa toàn thư, tạp chí điện tử, sách điện tử, video, hình ảnh, và các trang web liên quan thuộc tất cả các chủ đề: kỹ thuật, kinh tế, xã hội, công nghệ,...
  • Thời gian dùng thử: đến 30/06/2013
  • Cách thức truy cập sử dụng:Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

·        Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)

·        Điện thoại: (84-8) 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)

·        Email: phucvu@vnuhcm.edu.vn  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate