2 tháng 11, 2015

Độc giả tặng sách TVTT

ĐỘC GIẢ TRAO TẶNG 34 CUỐN SÁCH CHO TVTT


Nhằm chia sẻ những kiến thức hay và bổ ích cho các bạn độc giả gần xa của TVTT, anh Trần Văn Tuấn Đức - Designer, Công ty CETUS Việt Nam (tuanduc@cetusvn.com) và chị Phan Thị Trúc (truc.phan@kilala.vn) đã gửi tặng 34 cuốn sách hay và có giá trị đến TVTT để phục vụ cho độc giả.
TVTT gửi lời cám ơn chân thành đến anh Trần Văn Tuấn Đức và chị Phan Thị Trúc đã dành sự quan tâm đặc biệt đến TVTT và độc giả của thư viện. TVTT rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của tất cả độc giả.
Dưới đây là danh sách những cuốn sách TTVT được nhận tặng:
STT
Tên sách
Tác giả
Nhà xuất bản
1
Focus on the language learner : approaches to identifying and meeting the needs of second language learners
Elaine Tarone and George Yule.
Oxford University Press,
2
Understanding second language acquisition
Rod Ellis.
Oxford University Press,
3
Language and culture
Claire Kramsch.
Oxford University Press,
4
Rock of ages : the Rolling stone history of rock & roll
by Ed Ward, Geoffrey Stokes, Ken Tucker ; with an introduction by Jann S. Wenner.
Oxford University Press,
5
Teaching American English pronunciation
Peter Avery and Susan Ehrlich.
Oxford University Press,
6
The input hypothesis : issues and implications
Stephen D. Krashen.
Oxford University Press,
7
A history of English language teaching
A.P.R. Howatt.
Oxford University Press,
8
Lexical phrases and language teaching
James R. Nattinger, Jeanette S. DeCarrico.
Oxford University Press,
9
Techniques and principles in language teaching
Diane Larsen-Freeman
Oxford University Press,
10
Teaching language as communication
H. G. Widdowson
Oxford University Press,
11
Techniques in testing
Harold S. Madsen.
Oxford University Press
12
Principles and practice in second language acquisition
Stephen D. Krashen.
Pergamon
13
The power of reading : insights from the research
Stephen Krashen.
Libraries Unlimited
14
English for primary teachers
Mary Slattery, Jane Willis
Oxford University Press
15
Business class
David Cotton, Sue Robbins
Oxford University Press
16
The internet
Scott Windeatt, David Hardisty, David Eastment
Oxford University Press
17
Doing second language research
James Dean Brown, Theodore S. Rodger
Oxford University Press
18
SLA research and language teaching
Rob Ellis
Oxford University Press
19
Success in English teaching
Paul Davies with Pearse
Oxford University Press
20
Second language acquisition
Rob Ellis
Oxford University Press
21
Classroom dynamic
Jill Hadfield; Alan Maley editor
Oxford University Press
22
Pronunciation
Christiane Dalton, Barbara Seidlhofer
Oxford University Press
23
The natural approach : language acquisition in the classroom
Christopher N. Candlin
Longman
24
Việt Nam văn hóa sử cương
Đào Duy Anh
Văn hóa Thông tin
25
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt
Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
26
Tuyển tập trò chơi tiếng Anh (song ngữ)
Hoàng Hiển dịch
Đại học Quốc gia Hà Nội
27
Tiếng Việt trên đường phát triển
Nguyễn Kim Thản, Nguyễn Trọng báu, Nguyễn Văn Tu
Khoa học Xã hội
28
Hành trình chữ viết
Lê Minh Quốc
Trẻ
29
A glossary of phonetic terms = Thuật ngữ ngữ âm
Nguyễn Minh Tâm
Giáo dục
30
Foreign language education the easy way
Stephen D. Krashen
Language Education Associates
31
Tài liệu luyện thi TOEIC. Trình độ nâng cao 600-990 điểm = Longman preparation series for the TOEIC test. Advanced course
Lin Lougheed; Nguyễn Thành Yến giới thiệu
Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
32
Đọc hồi ký của các tướng tá Sài Gòn xuất bản ở nước ngoài
Mai Nguyễn
Trẻ
33
Ngữ pháp tiếng Việt. T.2
Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Trung.
Giáo dục
34
Từ vựng gốc Hán trong tiếng Việt
Lê Đình Khẩn.
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate